Priser & Samarbeten / Pricing & Collaborations

I dagsläget har jag möjlighet att, på svenska och engelska, erbjuda enskilda konsultationer (in person och via videosamtal), workshops samt föreläsningar/demonstrationer.

En konsultation innebär att vi tillsammans praktiskt övar samt går igenom teori rörande bärandet, konsultationen anpassas helt till era individuella behov och förutsättningar. En konsultation är tänkt för en familj (barn och dess föräldrar/vårdnadshavare) och kan t.ex. handla om att börja bära på rygg eller för en introduktion till bärande i både trikå-/vävd bärsjal samt bärsele. Enskilda konsultationer över videosamtal är ett alternativ när man kanske redan kan knyta men vill ha lite input eller tips på hur det kan föbättras eller förändras (om ni exempelvis har lärt er knyta trikåsjal själva men skulle vilja ha input på hur barnet har positionerats eller om knytet är korrekt).

En workshop är något mer generellt hållen men går fortfarande igenom relevant teori samt praktisk övning. Workshops riktar sig till fler personer än en konsultation och kan därför inte i samma utstäckning som en enskild konsultation anpassas till individuella behov hos barn eller bärare. Workshops brukar behöva avgränsas till ett ämne (exempelvis knyta trikåsjal, höftknyt med vävd sjal eller lära sig ett nytt ryggknyt om man redan har erfarenheten) för att jag ska hinna stötta alla som är med. Ett riktmärke kring tidsåtgång är ca 20 min på teori och demonstration och sedan ca 20 var per bärare för stöttning. En workshop är tilltänkt för barn och bärare med liknande behov, ålder och/eller erfarenhet och riktar sig till minst 2 bärare med barn.

En enskild konsultation via videosamtal – ca 20 min á 300 kr.
En enskild konsultation eller workshop – ca 60 min (minimum) á 1000 kr.
… tid utöver minimum – 20 mins intervaller á 300 kr.

(Jag kan ha möjlighet att komma till er och lägger då till ca 500 kr i resekostnad baserat på avstånd och färdmedel.)

Välkommen att höra av dig via mail till ellinor@thenurslingthing.se med din förfrågan och/eller för att se över tillgängliga tidpunkter.

En föreläsning eller demonstration kan tillexempel vara av intresse för MVC, BVC, öppna förskolor eller konferenser, dessa är generellt hållna och är framförallt uppbyggda kring teori och att jag demonstrerar. En föreläsning kan även den riktas mer eller mindre mot något av ”mina” specifika ämnesområden om så önskas. Kostnaden kan variera efter hur mycket förberedelse jag kan komma att behöva göra så hör gärna av dig med din förfrågan så kan jag ge ett utförligare svar. För en föreläsning som liknar de jag redan givit och som då kräver lite mindre förberedelse, under ca 60 minuter skulle kosta ca 2000 kr exklusive kostnader för resa och dyl.

Känner du inte att din förfrågan och önskemål stämmer in med det jag beskrivit ovan är du varmt välkommen att höra av dig via mail till ellinor@thenurslingthing.se.