LUFTVÄGAR, LUFTVÄGAR, LUFTVÄGAR.

Som lite lätt arbetsskadad barnsjuksköterska och bärandekonsult så är säkerhet vid bärande en hjärtefråga. För mig är det en aspekt som sticker ut och det är FRIA LUFTVÄGAR. Men, vad är luftvägar, varför ska den hållas fri och varför spelar det roll vid bärande?

Luftvägarna är hela den väg som luften behöver färdas för att nå alveolerna (lungblåsorna, där själva gasutbytet sker), så luftvägarna kan sägas börja vid näsa & mun, vidare genom svalget, igenom trachea (luftröret), genom bronkerna och ner till alveolerna. Gasutbytet i alveolerna ser till att tillföra syre men också att vädra ut koldioxid, och det här är anledningen till att vi vill säkerställa att luften kan cirkulera fritt runt barnets ansikte när vi bär (så att barnet inte andas in sin egen utandningsluft).


Men den fria luftvägen, vad är det för något? En fri luftväg innebär att luften kan färdas obehindrat hela vägen ner till lungorna. För barn finns det några väldigt viktiga skillnader mot vuxna:

– mjukare luftrör
– större huvud i proportion till sin kropp
– en yngre ålder kan innebära dels en nedsatt förmåga att själv justera position, men även att signalera eller kommunicera

Att barnets haka inte faller ner på barnets eget bröst eller att det ska vara två fingrars bredd mellan haka och bröst handlar om att det mjuka luftröret inte ska knickas och på så sätt skapa en ofri luftväg där luften inte kan komma ner till alveolerna/lungorna. Det proportionellt större huvudet i kombination med den mjuka luftvägen gör att luftvägen även kan knickas om huvudet böjs för långt bakåt. Den neutrala positionen (som innebär en lätt bakåt flexion av barnets huvud) är något som vi i bärandet uppnår genom adekvat positionering (ofta brukar det talas om en C- eller J-kurva som syftar till att vinkla bäckenet innåt mot bäraren), att bära (ffa de yngsta barnen) högt upp i pusshöjd på förälderns bröst (där den vuxnas bröstkorg utgör ett stöd för barnet), en ständig uppsikt och säkerställande av barnet och bärdonet samt att säkerställa att bärdonet har en optimal passform för barnet (för selar är det ffa storleken, för sjalar är det mer en fråga om att ta bort slack och säkerställa att det är tillräckligt spänt).

När är det här viktigt? Framförallt är det viktigt att ha detta i huvudet när vi bär de allra yngsta barnen, dvs nyfödda upp tills att de har uppnått viss stabilitet i nacke och bål (och därmed själva till viss del kan justera sin position, eller signalera tydligt att positionen är suboptimal) men även större barn när deras allmän tillstånd är nedsatt (vid sjukdom) och kanske framförallt om de har besvär från luftvägarna (ex astma eller luftvägsinfektioner). Varför spelar det här roll? För att det finns en risk för en komprimerad och/eller hindrad luftväg vid bärande, och tragedier har hänt i andra delar av världen. Min personliga hållning är att inte ett enda barn ska behöva komma till skada när det skulle kunna undvikas. Delad kunskap är den bästa kunskapen och sätt alltid säkerheten i första rummet!

(Denna delades från början på Facebook, önskar man fördjupa sig lite så finns det mer fakta i den lite längre versionen av det här inlägget på engelska -> ”Airways, airways, airways (AKA safety when carrying).)

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *